رزین اپوکسی
اسلب بادام

اسلب بادام

 
100,000 تومان
اسلب بادام بزرگ

اسلب بادام بزرگ

 
120,000 تومان
اسلب بادام

اسلب بادام

 
70,000 تومان
اسلپ گردو کد 4

اسلپ گردو کد 4

 
200,000 تومان
اسلپ گردو کد 3

اسلپ گردو کد 3

 
330,000 تومان
اسلپ گردو کد 2

اسلپ گردو کد 2

 
220,000 تومان
اسلپ گردو کد 1

اسلپ گردو کد 1

 
600,000 تومان
پشته چوب

پشته چوب

 
6,000 تومان
تکه های کوچک چوب

تکه های کوچک چوب

 
7,500 تومان
گرده افرا

گرده افرا

 
8,000 تومان
گرده کهلو

گرده کهلو

 
8,000 تومان
کهلو باخته

کهلو باخته

 
10,000 تومان
اسلب آبنوس محلی

اسلب آبنوس محلی

 
9,000 تومان
رفتن به بالای صفحه
شرکت ابررایانه طبرستان - ابرتک